Gradska galerija

U staroj Kršlakovoj kući, naslonjenoj na gradski bedem, na putu prema Tvrđavi, smještena je Gradska galerija. Po načinu zidanja i stilu gradnje Gradsku galeriju vežemo za 18. stoljeće. Stalnu postavku galerije čine slike jajačkih i slikara čija su djela nastala tijekom njihovog boravka u Jajcu u proteklom vremenu. Osim slika, dio stalne postavke su i skulpture autora jajačkog kipara Duška Rakite.

U okviru svojih aktivnosti, Gradska galerija uspješno organizira škole crtanja i slikanja, kao i likovne kolonije.

Budi naš prijatelj ♡