You are currently viewing Jajce među “Zvijezdama turizma BiH”

Jajce među “Zvijezdama turizma BiH”

Zvijezda turizma BiH je nagrada koju dodjeljuje Privredna/gospodarska komora FBiH za značajna ostvarenja u podizanju kvaliteta turističkih usluga, kao i doprinos razvoju i promociji turizma u Bosni i Hercegovini. Nagrade u turizmu prepoznaju rad kompanija, organizacija i pojedinaca širom svijeta koji pozitivno utječu i inspiriraju turistički sektor kroz inovacije i znanje. Prateći trendove koje postavlja UN-ova Svjetska turistička organizacija (UNWTO), kroz promociju novih trendova u turizmu i podršku prema onima koji odgovorno, održivo i aktivno rade na razvoju turizma, izbor za Zvijezdu turizma BiH prepoznaje i nagrađuje djelovanje predstavnika industrije čija dostignuća služe kao inspiracija za konkurentan i održiv razvoj turizma na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

JU “Agencija za kulturno povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” tijekom ljetne turističke sezone 2021. godine organizirala je brojne kulturno i sportsko-turističke događaje s ciljem unaprjeđenja turističke ponude i povećanja broja dolazaka. Rezultati ovih nastojanja su mjerljivi direktno i indirektno. Neki od njih su: povećan broj turista i posjetitelja, produžen boravak turista, produženje turističke sezone te najznačajniji, povećana potrošnja turista. Svaka konvertibilna marka uložena u kvalitetno osmišljen događaj generira povrat u realni sektor povećan do tri puta.

Planom rada JU “Agencije” za 2021.godinu predviđene su aktivnosti na oporavku destinacije od negativnih posljedica Pandemije. Jedna od najznačajnijih aktivnosti su organiziranje događaja. Organiziranjem 6. Međunarodnih skokova sa vodopada obilježen je vrhunac turističke sezone 2021. godine.

Iz opisa događaja izdvajamo:

Plivski vodopad star preko 50 000 godina dragulj je grada Jajca, specifičan i jedinstven u svijetu jer se nalazi u srcu povijesnog grada. Visok 20 metara, vodopad pruža sjajnu lokaciju za visinske skokove – atraktivnu i neuobičajenu istovremeno. S vodopada se skače od davnina, a pod ovim nazivom “Međunarodni skokovi s vodopada” već 6 puta. Skokovi predstavljaju
najznačajniji kulturno-turistički događaj u Jajcu koje svake godine posjeti nekoliko tisuća posjetitelja.

Ove godine se na posebnu digitalnu platformu koja je kreirana isključivo za ovaj projekt, za nagradu “Zvijezda turizma BiH” prijavilo 80 kandidata, u 10 kategorija. Dodjela nagrade upriličena je u Sarajevu 12. prosinca. Nagradu za “Zvijezdu turizma BiH” u kategoriji “Turistička manifestacija” primio je ravnatelj JU “Agencije” i predsjednik Organizacijskog odbora “6. Međunarodnih skokova s Vodopada” gosp. Anto Brtan.